Laenuandja   Kogukulu KKM  
Laen.ee logo Laen.ee
Häälte arv: 51
324.00 € 59.16% Taotle laenu
Smsmoney logo Smsmoney
Häälte arv: 45
324.00 € 59.16% Taotle laenu
Smsraha logo Smsraha
Häälte arv: 38
324.00 € 59.16% Taotle laenu
Credit24 logo Credit24
Häälte arv: 60
324.39 € 60.33% Taotle laenu
Kiirlaenu pakkumiste võrdlustabel põhineb laenuandjate krediidi kulukuse määra (KKM) võrdlemisel. KKM arvutamisel võetakse arvesse kõik teadaolevad kulud, sealhulgas intressikulu ja ülejäänud kiirlaenuga seotud kulud, mida tarbija on kohustatud maksma (näiteks lepingutasu). Laenuandjate põhiliseks sorteerimise aluseks on KKM suurus. Võrdse KKM suuruse puhul toimub laenuandjate lisasorteerimine tähestiku järgi. Võrdlustabeli laenusumma liuguri sammud 300 euroni on 50 euro, edasi 100 euro kaupa. Laenusummade valik on 50-3000 eurot. Perioodid esitatakse 30 päeva sammuga, välja arvatud kaks esimest perioodi 15 ja 30 päeva. Laenuperioodi valik on 15 päeva kuni 2 aastat. Vaikimisi näitab tabel kiirlaenu pakkumisi uutele klientidele.